Delprojekt Göteborg

Delprojekt Gränsgångare Göteborg
Finsam Göteborg har sedan år 2021 en framtagen riktlinje för arbetet med målgruppen unga vuxna. Insatserna vänder sig till arbetslösa unga vuxna med psykisk ohälsa. Insatserna finns över hela Göteborg och är fördelat på fyra team. Det övergripande målet för deltagarna är att de ska nå eller närma sig arbete eller studier. Arbetssättet är individinriktat och utgår från evidensbaserade metoder såsom Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment (SE), Supported Education (SEd) och Motiverande Intervju (MI). Deltagarna får kontakt med en arbetsspecialist som arbetar nära individen, utifrån dennes mål att nå eller närma sig arbete eller studier.

Projektidén bygger på att komplettera befintlig struktur inom Finsam Unga vuxna med koordinatorer. Denna specifika roll har växt fram utifrån det tidigare ESF-projektet ”Från Skola till Arbetsliv” och arbetssättet därifrån kommer att vidareutvecklas, med målet att inbegripa alla inom den tänkta målgruppen och inte bara elever i övergången mellan gymnasieskolan/arbetsliv. Koordinatorerna kommer arbeta tillsammans med de befintliga teamen, vilket skapar goda förutsättningar för att kunna implementera det projektspecifika arbetet. Koordinatorerna har till uppdrag att stötta individer i målgruppen och att identifiera brister i samverkan.

Projekt Gränsgångare – för vem?  
Projekt Gränsgångare till är för dig som är mellan 16 och 29 år, som har svårigheter att själv komma i gång med aktiviteter som kan öka dina möjligheter till att börja studera eller arbeta och som är bosatt i Göteborg. 

Hur gör vi? 
Som deltagare har du en koordinator som följer dig under hela perioden du är inskriven i projektet. Vi befinner oss på Första långgatan 19, men arbetar tillsammans med hela staden. Inom Projekt Gränsgångare utgår vi från dig, vad du är bra på och vad du vill göra för att komma i gång, för att på sikt börja arbeta eller studera. Vi koordinerar, lotsar och samarbetar med andra för att du ska få bästa möjliga stöd. 

Varför? 
För att du ska: 
• Få individuellt anpassat stöd och hjälp att komma i gång i aktiviteter som passar dig. 
• Via stöd och vägledning utöka ditt eget nätverk och knyta nya kontakter
• Komma vidare i din arbetslivsinriktade rehabilitering. 
• Stärka dina förmågor och möjligheter för att komma vidare till arbete eller studier. 

Så här går det till: 
När du börjar i Projekt Gränsgångare gör vi gemensamt upp en planering som passar dina behov och önskemål. Du kanske vill börja med en fysisk aktivitet? Eller funderar på studier? Eller vill du praktisera på en arbetsplats? Du har tät kontakt med oss och får stöd och uppföljning i det du gör. Samverkan i inom projektet gör att du kan få tillgång till insatser från flera olika myndigheter. 

Hur får jag kontakt med en gränsgångare?
Det finns olika vägar in till Gränsgångare. Är du osäker på om projekt Gränsgångare är rätt för dig eller den unga vuxna du har kontakt med, ring, sms:a, eller mejla gärna en koordinator för att rådfråga. Vill du ansöka direkt så hittar du intresseanmälan nedan:

Intresseanmälan

Intresseanmälan Gränsgångare


Broschyr

Kontakt

Koordinator Sydväst 
Erica Uussalu                                    
0790-98 10 05
erica.uussalu@funktionsstod.goteborg.se

Koordinator Centrum
Emma Benon, koordinator                                               
0702-57 31 07
emma.benon@socialsydvast.goteborg.se

Koordinator Hisingen
Maria Lennde, koordinator                    
0728- 56 55 43
maria.lennde@socialcentrum.goteborg.se

Koordinator Nordost
Olivia Bergqvist, koordinator                                             
0767-70 08 54
olivia.bergqvist@socialcentrum.goteborg.se

Du kan även kontakta Lars Feldt, utvecklingsledare, direkt via telefon: 0737-13 49 79 eller mejl: lars.feldt@finsam.goteborg.se 

www.finsamgoteborg.se