Gränsgångare

Projektet kommer med följeforskning av Heiti Ernits titta på gränsgångarens roll.