Horisontella principer

Projekt som får stöd från Svenska ESF-rådet ska aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Dessa kallas för de för de horisontella principerna.

I projekt Gränsgångare arbetar vi med principerna utifrån olika strategier.

Jämställdhet
Projekt Gränsgångare vill på lång sikt påverka strukturer i samhället, genom att arbeta för en ökad jämställdhet i samhället i stort och inom arbetsmarknaden specifikt. En ökad medvetenhet förväntas uppnås genom ständig uppmärksamhet på könsuppdelad statistik och ständiga förbättringar.

Projektet arbetar utifrån en beslutad Jämställdhetsstrategi. Denna finns att läsa här: Jämställdhetsstrategi Gränsgångare (PDF – öppnas i ny flik)

Webbutbildningar och videos om Jämställdhet:

Icke-diskriminering
​Projekt Gränsgångare vill verka för en arbetsmarknad som är fri från diskriminering. Samordningsförbundet och dess parter vill utveckla fungerande arbetssätt som bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Projektets strategi för icke-diskriminering – Icke-diskriminering (PDF – öppnas i ny flik)